โรงเรียนลูกบาศก์

posted on 19 Apr 2008 20:37 by escape-rope

ตรงส่วนนี้ จะเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนลูกบาศก์ ของคุณโคค่อน เราก็เข้าไปแจมกะคนอื่นๆเขา

แยกออกมาไว้ตรงเพจ จะได้เปิดดูกันได้ง่ายๆซักหน่อยไม่ต้องสับสนมากนัก 

รายละเอียดโครงการลองดูได้ที่  http://cocon.exteen.com/cubic-school

 

 การบ้าน

โรงเรียนลูกบาศก์ : การบ้านที่ 1 แนะนำตัว 

โรงเรียนลูกบาศก์ : การบ้านที่ 3 นักเรียนร.ร.ลูกบาศก์ กับของที่วางไว้ (ค่าอุปการะ)